• Bùi Thị Kim Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Email:
   btktuyen.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Mạnh Giáo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch CĐCS
  • Email:
   nmgiao.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐCS
  • Email:
   nhanh.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Mỹ Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Email:
   ntmlan.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn
 • Hồ Thị Thanh Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng Phụ trách đội
  • Email:
   htttinh.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn
 • Phạm Thị Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   pttram.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   ntly.c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn